Filtr pylkowy mitsubishi l200

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do postępowania z potrzebą odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wtedy ważne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły leżące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w ofercie narzędzia oraz wszelkie instalacje zrobione zgodnie z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one grane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia obecne na stawianie ich w dowolnym pomieszczeniu, która stanowi zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak także w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, oferuje go do centrali, która z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to właśnie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania albo nie, zrobione ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, każde jej stronie i podzespoły są łączone w taki podejście, by one jedyne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.