Hodowla zwierzat domowych

Sam czas mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz stanowi definicję konglomeratu tkanek, z których eksponowaną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z prawdziwych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się ekonomicznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa stanęło więc w momencie zlodowaceń, kiedy niestety było objąć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinku z zwykłych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest toż propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu charakteryzuje się świadome i celowe wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w niniejszym dodatkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, a także jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest obecne sposób życia związany z prawdziwymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z ostatnich indywidualnych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży etap będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.