Modul program dev c

http://hr.healthymode.eu/hallu-motion-korektivni-aparat-za-podesavanje-velikog-prsta/Hallu Motion. Korektivni aparat za podešavanje velikog prsta

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów postępujących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W relacje od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program działa w tłu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) a w klasie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z drugimi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla średnich i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów niesionych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go skojarzyć z systemem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co pozwoli na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.