Tlumaczenie konsekutywne a symultaniczne

W formie międzynarodowej funkcjonuje język dyplomatyczny, który ukazuje się tradycją i płynnością wypowiedzi. Ale oprócz tego uczy on cały szereg sformułowań, jakie w sposób zawoalowany oddają intencje mówiącego. Trzeba umieć je odczytać w droga prawidłowy, co nie zwykle stanowi jednoznaczne dla odbiorców. Politycy z nowych krajów wygłaszają publicznie przemówienia i orędzia skierowane do odbiorców z różnych obszarów językowych. W bieżącej sprawie kluczową rolę pełni tłumacz. Od niego w znacznej mierze zależy odbiór przekazu. Wymaga on nie tylko znać perfekcyjnie język mówcy, ale jednocześnie powinien stanowić sporą myśl o sytuacji delikatnej i związkach międzynarodowych.

Jaka forma tłumaczeń w dyplomacji jest powszechnie wykorzystywana? Najlepszą formą przekładu takich przemówień są tłumaczenia konsekutywne. Nie trwają one na bieżąco czyli równolegle do wypowiedzi, tylko w przestrzeniach pomiędzy mniejszymi bądź dłuższymi partiami tekstu. Tłumacz uważa zbyt zadanie streścić słuchaczom dane fragmenty, z uwzględnieniem ich wszystkiego sensu i uwypukleniem najważniejszych elementów. Nie jest więc popularne, ponieważ każdy język zawiera idiomy, czyli zwroty, jakich nie odda się przetłumaczyć dosłownie, jednakże w droga dobrzy do całego kontekstu. Język dyplomacji obfituje też w rozliczne metafory i ogólniki, które wpływania konsekutywne muszą ograniczyć do budowy bardziej dosłownej, dostępnej dla użytkowników na różnym poziomie. I zarazem tłumaczenia konsekutywne muszą być darmowe od nadinterpretacji.

Kto powinien wykonywać tłumaczenie?

Źródło:

Osoby wykonujące tłumaczenia pragną mieć niebywałą energię do błyskawicznej analizy treści, wyboru najkonkretniejszych informacji, skonstruowania wypowiedzi składnej i wiernie oddającej rzeczywistą intencję mówcy. To szeroka uwaga tłumacza w jego postaci na scenie międzynarodowej. Tłumaczenia konsekutywne w chłodnych okolicznościach wykonują profesjonaliści z licznym doświadczeniem. Uważają oni przygotowane metody zapamiętywania treści lub pisania ich w sytuacji skrótowych znaków dla poszczególnych słów, albo symboli zaznaczających intonację, akcentację lub podkreślenia kluczowych haseł. Dzięki temu są w stanie nadać swojej opinii dynamikę zbliżoną do systemie mówcy. A wtedy tłumaczenia konsekutywne to przekład ustny, skondensowany i dlatego zazwyczaj krótszy od innego tekstu, oddający kwintesencję rzeczy i tok myślowy mówcy i jednocześnie jego myśli.