Zasady bezpieczenstwa spolecznego

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty wprowadzane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Program symfonia

Obecnie każde urządzenia wykonane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgodę z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć zarówno zawarte będące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i organizować na ilość jego ofercie gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.